הנהלת האגודה

חברי הנהלת האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה

ד"ר אביב קדרון

חברת הנהלה

מר אהוד מנור

חבר הנהלה

פרופ' אלי וייץ

חבר הנהלה

ד"ר גדי ניסים

חבר הנהלה

מר דורון קרני

חבר הנהלה

פרופ' יצחק הרפז

חבר הנהלה

מר יצחק דויטש

חבר הנהלה

מר אורי רשטיק

חבר הנהלה

ד"ר לילך לוריא

חברת הנהלה

עו"ד נעמי לנדאו

חברת הנהלה

ד"ר עוזר כרמי

חבר הנהלה

ד"ר רובי נתנזון

חבר הנהלה

פרופ' רן חרמש

חבר הנהלה

פרופ' שי צפריר

חבר הנהלה

מר עצמון ליפשיץ

חבר הנהלה

מר אילן לוין

חבר הנהלה

מר אמיר ירון

חבר הנהלה

מר דב רונן

חבר הנהלה

ד"ר עינת אלבין

חברת הנהלה

עו"ד רבקה ורבנר

חברת הנהלה