אודות

פועלים לקידום תחום
יחסי העבודה בישראל

האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה הציבה לעצמה כיעד מרכזי את קידום והבנת תחום יחסי העבודה בישראל. היא מהווה גוף מקצועי נטול פניות הפועל לעורר את המודעות הציבורית לחשיבות מרכיב יחסי העבודה במשק, ולהחדרת שינויים בתחום זה הסובל משמרנות מחשבתית וקיפאון. לשם כך, כוללת בתוכה האגודה נציגות של הגופים העיקריים אשר עוסקים בתחום, מהאקדמיה, ארגוני עובדים, ארגוני מעסיקים, הממשלה ומשפט העבודה.

למען הגברת יציבות המערכת החברתית-כלכלית מטפחת האגודה חשיבה יצירתית בתחום התעסוקה, ביטחון סוציאלי ויחסי העבודה. הדבר נעשה באמצעות הפעלת צוותי חשיבה, עריכת כנסים, ימי עיון והפצת ניירות עמדה המתמקדים בליבון סוגיות מרכזיות בנושאי עבודה וארגונים.

האגודה הוקמה בסוף שנות ה-60 ומקיימת שורה של קשרים עם אגודות וארגונים בין-לאומיים כגון :International Industrial Relations Research Association ו- International Labor Organization.