האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה

מחקר, הוראה ומדיניות בתחום יחסי העבודה

header header1

תמצית הפעולות והנושאים בהם עסקה האגודה מאז 2003

 • 2003 סמינר בינלאומי: ההשלכות הכלכליות והחברתיות של הגלובליזציה של התעסוקה, יחסי עבודה וזכויות חברתיות.
 • 2004 נייר עמדה: האם יש להגביל את זכות השביתה?
 • 2004 נייר עמדה: שינוי שבוע העבודה ופנאי.
 • 2005 סמינר בינלאומי: עבודה רווחה ותעסוקה – בעיות ופתרונות.
 • 2005 כנס שנתי: ההפרטות בנמלים ובחברת "מטרודן" היבטים לדוח דוברת.
 • 2006 רב שיח: בחירות 2006 – האם צפויה בשורה חברתית כלכלית אמיתית.
 • 2006 כנס שנתי: נזקי עובדים ומעסיקים במלחמת לבנון השנייה.
 • 2006 כנס: מדיניות חברתית מתחדשת – הבטחות ויישומן.
 • 2007 סמינר בינלאומי: "הכלכלה החדשה ברכה או קללה".
 • 2007 כנס שנתי: יחסי עבודה והמגזר השלישי.
 • 2008 סמינר בינלאומי: פנסיה ובטחון סוציאלי מרכיב קריטי במערכת יחסי העבודה.
 • 2008 כנס שנתי ה-35: צורות העסקה בעיתות משבר כלכלי.
 • 2009 סמינר בינלאומי: השלכות המשבר הכלכלי על התעסוקה האבטלה ויחסי העבודה
 • 2010 כנס שנתי ה-36: האם ישראל ערוכה ל-OECD ?
 • 2010 סמינר בינלאומי: ישראל ואמנות I.L.O חופש ההתאגדות, מהגרי עבודה.
 • 2011 כנס שנתי ה-37: שינויים בתפיסת מערכת יחסי העבודה.
 • 2011 סמינר בינלאומי: מוקדים בעייתיים בשוק העבודה ותנועות המחאה החברתית.
 • 2012 כנס שנתי ה-38: אתגרים חדשים לאיגודים המקצועיים, תעסוקה ירוקה, קוד אתי.
 • 2012 סמינר בינלאומי: דפוסי העסקה חילופיים. המחאה החברתית והשלכותיה על יחסי העבודה.
 • 2013 כנס שנתי ה-39: תקציב המדינה ויחסי העבודה והתעסוקה במשק הצעות לשינויים של שבוע העבודה ושעות העבודה.
 • 2013 סמינר בינלאומי: גילנות (AGEISM), הפליה מחמת גיל, גיל פרישה וכו'.
 • 2014 כנס שנתי ה-40: גילנות בשוק העבודה – תעסוקה בני 50+ בריונות והתעמרות במקום העבודה.
 • 2015 כנס שנתי ה-41: סטיגמה חברתית כמכשול בשילוב בעולם העבודה
 • 2016 כנס בינלאומי: עולם העבודה של מחר