האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה

מחקר, הוראה ומדיניות בתחום יחסי העבודה

header header1

============

בצער רב ובהלם אנו מודיעים על פטירתו בטרם עת של חברנו, יושב ראש האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה, מר יוסף קרא.

יהא זכרו ברוך.
אנו משתתפים בצער המשפחה
שלא ידעו עוד דאבה.