האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה

מחקר, הוראה ומדיניות בתחום יחסי העבודה

header header1

הנהלת האגודה

חברי הנהלת האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה בשנים 2015-7

 

עו"ד אורלי ביטי – יו"ר
ד"ר אביב קדרון
אהוד מנור
פרופ' אביעד בר חיים
פרופ' אלי וייץ
דב רונן
חיים קמיניץ
פרופ' יעקב ויסברג
פרופ' יצחק הרפז
עו"ד יצחק שילון
אסף בונדי
ד"ר לילך לוריא
עו"ד מיכל וקסמן-חילי
עו"ד נעמי לנדאו
ד"ר עוזר כרמי
ד"ר רובי נתנזון
פרופ' רן חרמש
פרופ' שי צפריר
ד"ר שלומית יניסקי
עו"ד שלמה יצחקי

 

לרשימת ממלאי תפקידים ויושבי ראש באגודה מאד הקמתה