האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה

מחקר, הוראה ומדיניות בתחום יחסי העבודה

header header1

כנס בינלאומי בשיתוף ארגון העבודה הבינלאומי ILO וקרן פרידריך אברט בישראל FES 14 , 13 לספטמבר 2017

האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
ההסתדרות הכללית החדשה
התאחדות התעשיינים בישראל

כנס בינלאומי בשיתוף ארגון העבודה הבינלאומי ILO
וקרן פרידריך אברט בישראל FES

הכלכלה הדיגיטלית והשלכותיה
על עולם העבודה

היתרון הכלכלי והתועלת החברתית
בהעסקת אנשים בעלי מוגבלויות

ימים ד', ה' - 14 , 13 לספטמבר 2017

לתכניית הכנס

דו"ח סיכום כנס

REPORT

Pin It

מצגות מהכנס:

International Conference in Cooperation with
the International Labour Organization (ILO)
and the Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) in Israel
The Israeli Industrial Relations Research Association (IIRRA)
The Ministry of Labor, Social Affairs and Social Services
The Histadrut - General Federation of Labour in Israel
The Manufacturers' Association of Israel (MAI)


“World of Work in the Digital Era”
The Economic Benefit and Social Value
in Employing Persons with Disabilities

September 13-14, 2017
Tel Aviv University, Faculty of Law

To the conference program

Pin It