האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה

מחקר, הוראה ומדיניות בתחום יחסי העבודה

header header1

כנס בינלאומי בשיתוף ארגון העבודה הבינלאומי ILO וקרן פרידריך אברט בישראל FES 14 , 13 לספטמבר 2017

האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
ההסתדרות הכללית החדשה
התאחדות התעשיינים בישראל

כנס בינלאומי בשיתוף ארגון העבודה הבינלאומי ILO
וקרן פרידריך אברט בישראל FES

הכלכלה הדיגיטלית והשלכותיה
על עולם העבודה

היתרון הכלכלי והתועלת החברתית
בהעסקת אנשים בעלי מוגבלויות

ימים ד', ה' - 14 , 13 לספטמבר 2017

לתכניית הכנס

דו"ח סיכום כנס

REPORT

Pin It

מצגות מהכנס: