האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה

מחקר, הוראה ומדיניות בתחום יחסי העבודה

header header1

כנס השנתי ה-45 של האגודה - מאי 2019

kenes2019site

הקליקו על התמונה כדי להוריד את ההזמנה המלאה

 

עבודות המחקר שזכו בתחרות:

האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה
מתכבדת להזמינך לכנס השנתי ה-45 של האגודה

בנושא:

הסדרת יחסי עבודה בשוק עבודה משתנה – ניסיון מהשטח

ביום רביעי, כד' אייר תשע"ט 29.5.2019
אוניברסיטת תל-אביב, בנין נפתלי קומה 1, אולם 003
(כניסה משערים 5 + 4)

בתכנית:
12:30 - 13:00 התכנסות וכיבוד
13:00 - 13:15 דברי פתיחה
עו"ד אורלי ביטי, יו"ר האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה
נציגת האוניברסיטה: ד"ר לילך לוריא, אוניברסיטת תל-אביב

13:15 - 14:30 מושב ראשון - יחסי העבודה בשוק העבודה העתידי
יו"ר המושב: ד"ר עוזר כרמי, האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה
הרצאה
שוק העבודה המשתנה מזווית הראיה של המעסיקים-אתגרים והזדמנויות
מר איציק צאייג - יו”ר קרן ההדדית של המעסיקים

הרצאה

הגנה על עובדים בשוק העבודה המשתנה-אתגרים והזדמנויות
מר שי בירן, מנהל האגף לכלכלה, הסתדרות העובדים הכללית

דיון בהשתתפות הקהל

14:30 - 15:15 חלוקת פרסים לעבודות מצטיינות
פרופ' רן חרמש, אוניברסיטת בן גוריון

15:15 - 15:30 הפסקה

15:30 - 17:15 מושב שני - הסדרת יחסי עבודה בשוק העבודה העתידי-נסיון מההווה
יו"ר: עו"ד רבקה ורבנר, הממונה הראשית על יחסי עבודה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
הרצאה
חשיבה מחודשת על תפקידיהם של ארגוני עובדים וארגוני מעסיקים בעידן הדיגיטלי
ד"ר גדי נסים, המרכז האקדמי רופין וד"ר תומר סיימון, אוניברסיטת תל אביב
מקרה מבחן: עובדים סוציאלים – צו הרחבה
גב' ענבל חרמוני, יו"ר איגוד העובדים הסוציאלים
מקרה מבחן: מנופאים– צו הרחבה
מר אורי רובין, יו"ר התאחדות בוני הארץ
מר דן ורשבסקי, מזכיר חטיבת המנופאים בהסתדרות עובדי הבנין והעץ
ויו"ר ועד הפעולה הארצי של המנופאים
מקרה מבחן: העסקה בענף התרבות והאומנות - מחשבות חדשות
מר אורי רשטיק, מנכ"ל שח"ם, איגוד השחקנים
גב' גלית והבה-שאשו, ראש מנהל תרבות במשרד התרבות, המדע והספורט

דיון בהשתתפות הקהל

17:15 - 18:15 אסיפה כללית של האגודה לחקר יחסי עבודה

  • בחירות להנהלת האגודה לשנים 2021 - 2019
  • בחירות לוועדת ביקורת
    חברי האגודה המעוניינים להיבחר להנהלה יעשו זאת במזכירות האגודה עד 15.5.19 בטלפקס 03-5757866
  • דיווח של יו"ר האגודה
  • אישור המאזן הכספי והמילולי
  • אישור מורשי החתימה
  • שונות

ההשתתפות ללא תשלום ומותנית ברישום מראש במזכירות האגודה:

דרך אבא הלל 148 רמת-גן, טלפקס: 03-5757866
או
באתר האגודה – IIRRA.ORG.IL
חנייה - בחניונים החיצוניים של האוניברסיטה - בתשלום