האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה

מחקר, הוראה ומדיניות בתחום יחסי העבודה

header header1

הכנס הבינלאומי של האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה - נובמבר 2018

header siet

 

הקליקו על התמונה כדי להוריד את ההזמנה המלאה

כנס בינלאומי של האג' הישראלית לחקר יחסי עבודה
בשיתוף קרן פרידריך אברט וארגון העבודה הבינלאומי (ILO)
יום ד', 14 בנובמבר 2018 בבית התעשייה, רח' המרד 29, ת"א, קומה 16
"עולם העבודה בתנועה- ברכה?"


8.45- 9.30 התכנסות והרשמה
9.30-10.00 – דברי פתיחה- ד"ר רובי נתנזון, מנכ"ל מרכז מאקרו לכלכלה מדינית, יו"ר ועדת ההיגוי של הכנס
מושב פתיחה- יו"ר המושב: עו"ד אורלי ביטי, יו"ר האגודה,
ד"ר פאול פש, נציג קרן פרידריך אברט בישראל, Catelene Passchier Adv.,יו"ר קבוצת העובדים בארגון העבודה הבינלאומי, נציג ההסתדרות הכללית החדשה, נציג הממשלה
10-10.30 אורח הכנס: מר שרגא ברוש, יו"ר נשיאות הארגונים העסקיים ונשיא התאחדות התעשיינים
10.30-10.50- הפסקה
10.50-12.50 - מושב א'- העסקת עובדים זרים, מבקשי מקלט ושוהים בישראל- דילמות, לקחים והמלצות מדיניות
יו"ר המושב: ד"ר לילך לוריא, החוג ללימודי עבודה, אונ' ת"א, חברת הנהלת האגודה
Naren Prasad Dr., כלכלן בכיר, מח' מחקר, ארגון העבודה הבינלאומי
משתתפים: פרופ' אליס ברזיס, המח' לכלכלה, אונ' בר אילן, מר שי ברמן, מנכ"ל איגוד המסעדות והברים, מר גרשון גלמן, יו"ר מרחב ת"א, ההסתדרות הכללית החדשה, עו"ד מיכל פינצ'וק, מנכ"לית א.ס.ף- ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל
12.50-13.20 – הפסקה
13.20-14.20- מושב ב'- בריחת מוחות כתופעה עולמית והמקרה הישראלי
יו"ר המושב: פרופ' יצחק הרפז, נשיא מכללת יזרעאל, חבר הנהלת האגודה
עמדת ארגון העבודה הבינ'- Naren Prasad Dr., מר מרדכי אלישע, הממונה על זרוע העבודה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
14.20-16.20- מושב ג'- מושב לזכרו של יוסף קרא ז"ל, יו"ר האגודה
מרכז ויו"ר המושב- ד"ר רובי נתנזון.
העסקת עובדים פלסטינאים בישראל ובשטחים- השלכות כלכליות וחברתיות על הרשות הפלסטינאית ועל הכלכלה הישראלית- המלצות לשיפור.
נושאי דיון: השפעת העסקת הפלסטינאים בישראל- השלכות על הכלכלה הישראלית והפלסטינית, על רמת החיים בשטחים, תנאי ההעסקה והיתרי עבודה, נושא המעברים, בטיחות בעבודה, הכשרה מקצועית ובטחון סוציאלי-
גב' Catelene Passchier Adv., יו"ר קבוצת העובדים בארגון העבודה הבינלאומי
רב שיח, מר דן קטריבס- ראש אגף סחר חוץ וקשרים בינלאומיים, התאחדות התעשיינים בישראל, מר יצחק מויאל- יו"ר הסתדרות עובדי הבניין והעץ, מומחה פלסטיני
16.20-16.40- מושב סיכום- לקחים ומסקנות לכתיבת דו"ח הכנס
מר מיקי דריל, מנהל פרויקטים קרן אברט, עו"ד אורלי ביטי, Dr. Naren Prasad
חנייה בחניונים בתשלום ברח' המרד מול "בית התעשייה"
או בצד המערבי של רח' קאופמן חניון הדולפינריום או אחוזת החוף
להרשמה באתר האגודה או בטלפון במזכירות האגודה- 03-5757866