האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה

מחקר, הוראה ומדיניות בתחום יחסי העבודה

header header1

World of Work in the Digital Era

International Conference in Cooperation with
the International Labour Organization (ILO)
and the Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) in Israel
The Israeli Industrial Relations Research Association (IIRRA)
The Ministry of Labor, Social Affairs and Social Services
The Histadrut - General Federation of Labour in Israel
The Manufacturers' Association of Israel (MAI)


“World of Work in the Digital Era”
The Economic Benefit and Social Value
in Employing Persons with Disabilities

September 13-14, 2017
Tel Aviv University, Faculty of Law

To the conference program

Pin It

For further information and sharing...