האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה

מחקר, הוראה ומדיניות בתחום יחסי העבודה

header header1

דבר היו"ר

IMG 0191מתוך האפר של מלחמת העולם הראשונה, צמחה ההכרה שכדי לקיים שלום בינלאומי ובר קיימא צריך לדאוג לצדק חברתי

או בלשון אמנת היסוד של ארגון העבודה העולמי:

"universal and lasting peace can be accomplished only if it is based on social justice"

אותו "צדק חברתי" לא עסק רק ברווחת העובד במקום העבודה, אלא גם במקומו של הפרט בחברה, בכלכלה, בפוליטיקה, במשפחה ועוד. אותו צדק כיצד ביחד אנו מקיימים חברה של שלום בין כל חלקיה, חברה יצרנית ופורה, מתקדמת המאפשרת לכל אחד מאיתנו, עובדים ומעסיקים כאחד, למצות את יכולותיו ולהביאן לידי ביטוי.

אותו "צדק חברתי" איננו אידיאל רחוק ובלתי מושג, נהפוך הוא: הוא תהליך יומיומי של דיאלוג בין כל הגורמים שנוטלים חלק במערכת יחסי העבודה, של פשרות ושל איזון בין אינטרסים.

לעתים נדמה כי שאלות מסוימות הפכו להיות לא רלבנטיות, אך המציאות טופחת על פנינו: הסדרים שנראו לנו יציבים פוגשים שינויים טכנולוגיים, חברתיים, רפואיים, תרבותיים ואחרים: איך משפיעה הטכנולוגיה ? עלית תוחלת החיים? הגירה רבת מימדים? כלכלה של קיימות?

שאלות של אורך יום העבודה ושבוע העבודה פשטו צורה ולבשו צורה והן עדיין כאן, שאלות של התארגנות עובדים, הצורך בהסכמים קיבוציים, זכויות סוציאליות, הסדרי פנסיה לאור עליית תוחלת החיים, מקומן השווה של נשים בעולם העבודה, ועוד

אנו מחוייבים במתן תשומת לב מיוחדת לעובדים המוחלשים (נשים, צעירים, עובדים מעל גיל 45, עובדים בעלי מוגבלויות, מהגרים, פליטים ועוד) השאלה היא תמיד על מי עדיין לא הסתכלנו, את מי עדיין לא ספרנו ואיך המציאות המשתנה משפיעה על כל אחד מאיתנו ועל כולנו ביחד.

על רקע זה אנחנו מגלים שיש עדיין צורך בנורמות, בסטנדרטים, ובעיקר במדיניות מעשית מבוססת עובדות שתביא לעמידה בסטנדרטים ובנורמות שיאפשרו את אותו "צדק חברתי", ויגנו על כולנו כפרטים וכחברה.

האגודה לחקר יחסי עבודה מאגדת את מיטב המוחות מהעולם האקדמי בישראל יחד עם נציגים של הצדדים ליחסי עבודה, ועם חברים המתעניינים באופן שוטף בסוגיות אלה. במובן זה מאפשרת האגודה את המרחב האינטלקטואלי, המחקרי והאקדמי יחד עם "ניחוח השדה" ועם חשיפה לנסיון בינלאומי רחב. מרחב זה תומך ומאפשר את קיומו של דיאלוג סוציאלי בין כל הגורמים הרלבנטיים בחברה הישראלית,

אני מודה לחברי האגודה ולחברי ההנהלה על תרומתם היומיומית לדיון בסוגיות אלה ועל האמון שנתנו בי.