האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה

מחקר, הוראה ומדיניות בתחום יחסי העבודה

header header1

גלובס 01/12/2014: ירייה ברגלי השכירים במשק / פרופ' רן חרמש

קשה להסתייג מקריאתה של ההסתדרות הכללית להעלות את שכר-המינימום במשק ב-1,000 שקל. קשה להסתייג מההיגיון שבתביעה המבוססת על ההנחה הכמעט מובנת מאליה, ששכרו של עובד צריך לאפשר לו קיום בכבוד. אלא שלמרבה הצער, שכר-המינימום אינו יכול ואינו צריך לאפשר קיום בכבוד. תפקידו של שכר זה צנוע הרבה יותר - לקבוע רצפה שמתחתיה אין חברה שמוכנה להצדיק תמורה כה נמוכה לעבודה. שכר-המינימום מיועד להבטיח שעובד, ויהיו כישוריו אשר יהיו, יביא לביתו אותה הכנסה בסיסית, שלמטה ממנה אין קיום אנושי בסיסי. בסיסי, ולא קיום בכבוד.

להמשך קריאת המאמר