האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה

מחקר, הוראה ומדיניות בתחום יחסי העבודה

header header1

יושבי ראש בעבר

פרופ' ג'אי טאב ז"ל

פרופ' לואי א. גוטמן ז"ל

פרופ' אריה גלוברזון ז"ל

פרופ' יהודה אמיר ז"ל

פרופ' אליעזר רוזנשטיין ז"ל

פרופ' אריה שירום ז"ל

פרופ' רמי פרידמן

עו"ד גדעון בן-ישראל ז,ל

מר חיים קמיניץ

פרופ' בלהה מנהיים

עו"ד נחמן אורי ז"ל

פרופ' רן חרמש

פרופ' גדי הראל ז"ל

דר' עוזר כרמי

פרופ' יצחק הרפז

פרופ' אלי וייץ

דר' שי צפריר

פרופ' אביעד בר-חיים

עו"ד נעמי לנדאו