האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה

מחקר, הוראה ומדיניות בתחום יחסי העבודה

header header1

הכנס השנתי 2015

יום חמישי, ח' תמוז תשע"ה, 25 ביוני 2015

בכנס השנתי של האגודה נבחרו לדיון חמשת הנושאים הבאים:

  • סטיגמה חברתית כמכשול בשילוב בעולם העבודה
  • השקעה ניכרת בעבודה ותוצאותיה
  • שיפור הפריון כמנוף לצמצום פערים חברתיים
  • עובדים מופחתי זכויות
  • חידוש והתחדשות מערכת יחסי העבודה

רקע:
בכנס השנתי ה-41 של האגודה ייוחד מקום מרכזי לסטיגמות חברתיות המונעות מעובדים ממגזרים שונים לעבור את סף הכניסה לשוק העבודה, להשתכר שכר הוגן ולקדם עצמם כלכלית וחברתית.
בחלקו האחר של הכנס באו לידי ביטוי ארבעה נושאים מרכזיים, שטופלו בשנה החולפת ע"י צוותי חשיבה מטעם האגודה במגוון.

על פי המסורת יחולקו גם השנה מלגות לעבודות מצטיינות לתארים אקדמיים מתקדמים.

ניתן לצפות בסרטונים מהכנס בגלריית הוידאו

 

kenes2015