האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה

מחקר, הוראה ומדיניות בתחום יחסי העבודה

header header1

הכנס השנתי 2014

יום שני, י"ב באייר תשע"ד, 12 במאי 2014

בכנס השנתי של האגודה נבחרו שלושה נושאים לדיון:

תעסוקת בני 50+ בשוק העבודה מעורר בעיות גילנות - אפליה מחמת גיל בתעסוקה. בסמינר הבינלאומי שהתקיים באוקטובר 2013 נדון נושא הגילנות בהקשר לגיל פרישה. הדגש בדיון הנוכחי יהיה מצב התעסוקה של עובדים הרבה לפני גיל זה.

נושא נוסף המעורר עניין לאחרונה בקרב חוקרים ואנשי שטח הוא תופעת הבריונות וההתעמרות כלפי עובדים במקום העבודה. דיון נרחב יתקיים בנושא זה ותינתן אפשרות לשיתוף הקהל .

משברים כלכליים המשליכים על תחום יחסי העבודה שאירעו לאחרונה העלו את התהייה באשר לצורך בדיסציפלינה של יחסי עבודה ומידת חיוניותה בקרב חברי הדירקטוריון הנושא באחריות לאיתנותה והתנהלותה של הפירמה. דיון ראשון בנושא יתקיים בכנס.

 

 

iirra-2014-conference-1