האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה

מחקר, הוראה ומדיניות בתחום יחסי העבודה

header header1

הכנס השנתי 2016

יום ראשון, י"ד אייר תשע"ו, 22 במאי 2016

בכנס השנתי של האגודה נבחרו לדיון חמשת הנושאים הבאים:

  • שיפור הפריון במשק - הכשרה מקצועית וחינוך טכנולוגי
  • סוגיית גיל הפרישה - ביטולו, דחייתו או הגמשתו?

 

רקע:

שני נושאים מרכזיים המעוררים עניין מיוחד בציבור ומשליכים על הכלכלה, שוק התעסוקה ומערכת יחסי העבודה, יידונו בכנס השנתי של האגודה:

 

המשק הישראלי אינו מצטיין בשיעורי פריון מרשימים לפי נתוני ה-OECD. מהם החסמים העיקריים המעכבים את השיפור המשמעותי בשיעורי הפריון וכיצד ניתן להתגבר עליהם?

המושב ידון בהיבטי שיפור פריון מגוונים במשק- השקעות, שיפור תשתיות, חינוך טכנולוגי והכשרה מקצועית. 

סוגיית גיל הפרישה עולה על סדר היום הציבורי חדשות לבקרים.

האם יש להשוות את גיל הפרישה מעבודה של נשים לזה של גברים בעולם העבודה? האם נכון לדחות את גיל הפרישה לאור מצב קרנות הפנסיה, הזדקנות האוכלוסייה ותוחלת החיים המתארכת?

מבנה גיל הפרישה - האם להתמיד בגישה הקובעת גיל פרישה אוניברסאלי או שנכון יהיה לקיים מבנה מדורג של פרישה על פי רצון המועסק/ת או יש לקיים מבחנים סלקטיביים-אישיים?

 

כמקובל בכל כנס שנתי של האגודה, יחולקו גם השנה מלגות לעבודות מחקר מצטיינות במטרה לעודד את המחקר בתחומי העיסוק העיקריים של האגודה: 

1. פרס ע"ש פרופ' גדי הראל ז"ל - שמאי, א., (2016). הקשר בין השקעה ניכרת בעבודה לבין אושרם של עובדים

2. פרס שני - רוזנפלד, א. - קיטוב תעסוקתי בישראל - שינוי טכנולוגי, תעסוקת נשים וכוחה של העבודה המאורגנת

3. פרס שלישי - Turgeman-Lupo, K. & Biron, M. - Make it to work and back home safely the effect of psychological work stressors on employee behaviour while comm

 

kenes2016