האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה

מחקר, הוראה ומדיניות בתחום יחסי העבודה

header header1
  • שרגא ברוש, יו"ר לשכת התאום לארגונים הכלכליים
  • קובי בר-נתן, מ"מ הממונה על השכר במשרד האוצר
  • השופטת ורדה וירט-לבנה, נשיאת בית הדין הארצי לעבודה
  • עו"ד שלמה יצחקי, הממונה הראשי על יחסי עבודה
  • עו"ד אבי ניסנקורן, יו"ר הנהגת ההסתדרות הכללית החדשה

חיפוש מחקרים

Australia : Why CPSU members are taking strike action At the ATO

Why CPSU members are taking strike action

If you are like most people in the ATO, you want a better deal for your pay and conditions. After all, more than

70% of ATO staff voted ‘no’ twice to reject cuts to conditions and rights.

If you are like most CPSU members I’ve been speaking with, you are sick of the delays and just want a fair and decent offer.

That’s why my union is taking action this Friday; I’d like you to join us in taking action.

Every time we take action the list of cuts gets shorter, but there is still more to do. CPSU action so far has meant we have secured improvements to managements offer.

We have a window of opportunity. Your choice to take action makes a difference because bargaining is a problem the government can fix and when you choose to join the CPSU you have the power to make it a problem the government wants to fix.

Part of our campaign is political because part of the solution is political, but it’s not about your politics it’s about your employment. That’s why we are taking action this Friday 9/9.

If you missed a CPSU meeting over the last few weeks, you may not know the government confirmed its bargaining policy is unchanged. In negotiations late last week, we secured agreement from the ATO to look at the CPSU propositions to resolve bargaining and advise in writing whether these comply with that policy. We are also taking action in the Fair Work Commission to hold the government to account.

Taking part in strategic CPSU protected industrial action puts pressure on the decision maker, the government.

CPSU members are proud to be public servants. For over a hundred years, generations of ATO union members have worked hard to secure revenue for the Australian people and create positive workplaces. We inherit a legacy of fair and decent conditions at work. For more than two decades those conditions have been guaranteed by mutual agreement. Now that is at stake. By taking this action, we honour that legacy.

Can I count on you this Friday? To become a CPSU member, click here.

If you have any questions, please speak with a local delegate or email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

In unity

Melissa Donnelly, CPSU Deputy Secretary

P.S.CPSU members can access the CPSU guide for protected action in the ATO here

Original Source