האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה

מחקר, הוראה ומדיניות בתחום יחסי העבודה

header header1
  • שרגא ברוש, יו"ר לשכת התאום לארגונים הכלכליים
  • קובי בר-נתן, מ"מ הממונה על השכר במשרד האוצר
  • השופטת ורדה וירט-לבנה, נשיאת בית הדין הארצי לעבודה
  • עו"ד שלמה יצחקי, הממונה הראשי על יחסי עבודה
  • עו"ד אבי ניסנקורן, יו"ר הנהגת ההסתדרות הכללית החדשה

חיפוש מחקרים

Bangladesh: Kalpona Akter - Recipient of the Alison Des Forges Award for Extraordinary Activism

Human Rights Watch's Alison Des Forges Award celebrates the valor of individuals who put their lives on the line to protect the dignity and rights of others. Human Rights Watch collaborates with

these courageous activists to create a world in which people live free of violence, discrimination, and oppression.

© 2016 Shariful Islam Sourav

Kalpona Akter toiled long hours in the shadows of the global economy as a former child worker in Bangladesh’s garment factories. Despite enduring abuse and retribution for organizing fellow garment workers to demand fair labor rights – including facing threats and finally being fired from the factory – she has continued the struggle. As the founder and executive director of the Bangladesh Centre for Worker Solidarity (BCWS), Akter campaigns for fair wages, garment factory safety, and the right to form labor unions and collectively bargain. The government and factory owners have targeted her for this work, including trumping-up charges against BCWS and forcing government de-registration of the group. International pressure from Human Rights Watch and BCWS’ partner organizations has forced them to reverse course. But dangers persist. In 2012, unknown assailants abducted, tortured, and killed Akter’s colleague, labor union organizer Aminul Islam. No one has been apprehended for the killing.

Kalpona acts every day on the belief that dignity and respect for women and girls, and fair and just treatment on the factory floor, are universal rights that garment workers of Bangladesh deserve. It’s central to who she is, and she won’t rest until she sees it happen.

Phil Robertson

Deputy Director, Asia Division

In an industry rife with deadly fires, building collapses, and rights abuses, Akter has engaged with multiple stakeholders, including factory owners, government officials, trade union activists, diplomats, United Nations agencies, and international garment brands to demand respect for the rights of workers, particularly women and girls. Together with BCWS and Human Rights Watch, Akter conducts investigations, analysis, and advocacy. She also helps to ensure worker groups’ involvement in the European Union’s Sustainability Compact, designed to improve labor standards and protect worker safety in Bangladesh.

Human Rights Watch honors Kalpona Akter’s dedication to championing the rights of working women, and all workers in Bangladesh’s garment factories. 

 

Original Source